Aktywizacja seniora w ramach warsztatów zajęciowych

Warsztaty terapii zajęciowej kojarzone są zazwyczaj z terapią, którą stosuje się w przypadku osób z różnego rodzaju zaburzeniami i ograniczeniami. Jednak warto wiedzieć, że warsztaty terapii zajęciowej mają o wiele szersze zastosowanie. Są na przykład świetnym sposobem na zaktywizowanie osób starszych.

Liczne domy opieki prywatne proponują w swojej ofercie tego rodzaju zajęcia. Jakie korzyści z uczestnictwa w takich warsztatach można zauważyć u seniorów? I czy każde zajęcia będą odpowiednie? Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu dokładniej.

Odnaleźć pasje w jesieni życia

Wielu emerytów po ukończeniu aktywności zawodowej czuje się jakby zostało wykluczone ze społeczeństwa i przestało być potrzebne komukolwiek. Prywatny ośrodek opieki staje więc przed zadaniem przywrócenia seniorowi wiary w siebie i własne możliwości. Udaje się to zrobić, dzięki pokazaniu seniorowi nowych rozwiązań, np. ukierunkowaniu na nowe pasje. Właśnie taki efekt daje uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej w ramach usług, jakie świadczy ośrodek dla osób starszych. Wielu seniorów właśnie podczas aktywnego udziału w trakcie takich warsztatów, odkrywa w sobie nowe umiejętności, zainteresowania i odnajduje sposób na spędzanie wolnego czasu.

Czy każdy może uczestniczyć w warsztatach

Częstą obawą, która pojawia się przed skorzystaniem z zajęć warsztatowych, jest pytanie – czy te zajęcia są dla mnie czy bliskiej mi osoby? Czy każdy senior odnajdzie się na takich warsztatach? Odpowiedź oczywiście nie może być jednoznaczna. Zależy to bowiem w dużej mierze od zainteresowań seniora, jego upodobań, a także możliwości zdrowotnych. Z pewnością dom starców śląskie, który organizuje tego typu aktywności udzieli nam z chęcią informacji, jakie są wymagania i ograniczenia przy konkretnych zajęciach warsztatowych. Na tego typu spotkania warto się udać z otwarta głową i chęcią spróbowania czegoś nowego. Nigdy nie wiadomo, jaki talent w sobie odkryjemy czy do czego zapałamy wielką miłością. 

Listy polecające domy opieki "Arkadia"

"Dziękuję całej załodze Domu "Arkadia" w Opolicy za bardzo dobrą opiekę nad naszą Mamą Reginą Rapp. Wszystkie Panie opiekujące się Mamą były bardzo zaangażowane, miały dobre podejście do osoby starszej ..."

"Wszystkim pracownikom Domu Opieki Społecznej na czele z Panią Prezes za cierpliwość, wyrozumiałość i słowa pocieszenia. Dziękujemy za każdą pomoc ze strony sióstr, nigdy nasze prośby nie zostały zlekceważone, pomagały nam w każdej potrzebie, służyły pomocą i radami ..."