Opieka nad seniorem – ogromne wyzwanie

Osoby starsze razem z pogarszającym się stanem zdrowia oraz coraz bardziej zaawansowanym wiekiem mają większe poczucie własnych ograniczeń, a dodatkowo każdy dzień przynosi ze sobą lęk o to, co będzie dalej – czy stan zdrowia będzie się pogarszać, czy choroba ustąpi i czy będzie się dużym ciężarem i obciążeniem dla najbliższych.

Osoby starsze razem z pogarszającym się stanem zdrowia oraz coraz bardziej zaawansowanym wiekiem mają większe poczucie własnych ograniczeń, a dodatkowo każdy dzień przynosi ze sobą lęk o to, co będzie dalej – czy stan zdrowia będzie się pogarszać, czy choroba ustąpi i czy będzie się dużym ciężarem i obciążeniem dla najbliższych.

Aby być szczęśliwym i spełnionym, każdy człowiek powinien w życiu mieć zaspokajane podstawowe potrzeby fizjologiczne, przynależności, samorealizacji, szacunku oraz bezpieczeństwa. U seniorów pomimo podeszłego wieku i bardzo często poważnych chorób te potrzeby są takie same. Bardzo często jednak najbliższa rodzina i osoby z otoczenia nie są w stanie opiekować się seniorem i decydują się na umieszczenie go w specjalnej placówce. Najczęściej są to domy opieki dla osób starszych.

Bardzo często seniorom potrzebna jest specjalistyczna opieka medyczna oraz leczenie, a rodzina nie może podporządkować swojego życia pod takie sprawy. Przeprowadzka do domu spokojnej starości jest często szokiem i dużym emocjonalnym wydarzeniem dla obydwu stron – nie tylko dla osoby starszej, ale także i jego najbliższych. Domy seniora duszniki zdrój mają warunki dostosowane do potrzeb osoby starszej. Jednak najważniejsze jest utrzymywanie stałych kontaktów, więzi emocjonalnej oraz stały kontakt z seniorem, ponieważ żadna, nawet najlepsza opieka medyczna i opiekuńcza, nie zastąpi więzi z rodziną i najbliższymi.

Przy wykazaniu odrobiny chęci oraz dobrej woli można seniorom stworzyć naprawdę godne warunki i specjalistyczną opiekę, dzięki której poczują się oni zadbani, kochani i bezpieczni. Pamiętać jednak należy, aby nie zaniedbywać potrzeb emocjonalnych, a także, aby osoba starsza, pomimo nieobecności w domu, miała kontakt z rodziną. W takim wieku to właśnie więzi rodzinne oraz zaspokajanie potrzeb emocjonalnych są dla seniorów jedną z najważniejszych rzeczy.

Listy polecające domy opieki "Arkadia"

"Dziękuję całej załodze Domu "Arkadia" w Opolicy za bardzo dobrą opiekę nad naszą Mamą Reginą Rapp. Wszystkie Panie opiekujące się Mamą były bardzo zaangażowane, miały dobre podejście do osoby starszej ..."

"Wszystkim pracownikom Domu Opieki Społecznej na czele z Panią Prezes za cierpliwość, wyrozumiałość i słowa pocieszenia. Dziękujemy za każdą pomoc ze strony sióstr, nigdy nasze prośby nie zostały zlekceważone, pomagały nam w każdej potrzebie, służyły pomocą i radami ..."