Osoby schorowane w domu opieki

Człowiek nie zawsze jest młody, silny i zdrowy. Przychodzi taki czas, kiedy staje się stary, trzeba coraz częściej mu pomagać, a choroba jest coraz bardziej uciążliwa dla niego samego i osób mu najbliższych.

Człowiek nie zawsze jest młody, silny i zdrowy. Przychodzi taki czas, kiedy staje się stary, trzeba coraz częściej mu pomagać, a choroba jest coraz bardziej uciążliwa dla niego samego i osób mu najbliższych. Jeśli nie ma odpowiednich warunków w miejscu zamieszkania, to często decyzją, bardzo dobrą w skutkach jest umieszczenie najbliższej osoby w miejscu takim jak dom opieki dla starszych osób. To placówka, która jest specjalnie przygotowana na przyjęcie często starszych i schorowanych osób, aby zapewnić im właściwe warunki do funkcjonowania, których nie mogą mieć we własnym domu. Przede wszystkim opieka medyczna i rehabilitacyjna stoi na bardzo wysokim poziomie. W ciągu dnia odbywają się zajęcia dla osób z problemami ruchowymi. Bliscy musza dokładnie zbadać jak wygląda miejsce gdzie będzie przebywała ich najbliższa osoba – dom opieki. Dolny Śląsk ma liczną ofertę, jakimi są prywatne domy opieki. W zależności od wymagań samego zainteresowanego oraz możliwości finansowych można wybrać bardziej lub mniej ekskluzywne domy starców. Prywatne, są one lepiej prowadzone niż przez publiczne instytucje. W ciągu dnia prowadzone są ćwiczenia aktywizujące osoby z zaburzeniami ruchowymi, pensjonariusze mają dostęp do psychologa. Prowadzone są także zajęcia artystyczne, organizowane są gry i zabawy, aby miło spędzać wspólnie czas. Za pobyt pobierana jest opłata, w zależności od tego, jakie warunki ma dana osoba. Personel jest zazwyczaj młody i skory do pomocy, nie trzeba obawiać się złego traktowania. Ludzie tam zatrudnieni są odpowiednio przeszkoleni do pracy z osobami starszymi i schorowanymi. Zgodnie z zaleceniami lekarza dla każdego mieszkańca układana jest odpowiednia dieta, aby niczego w żywieniu mu nie brakowało. Integracja mieszkańców jest bardzo ważna, dlatego personel dba o zapewnienie atrakcji w postaci wspólnych zabaw, imprez kulturalnych. To wszystko sprawia, że osoby tam przebywające łagodnie przechodzą zmianę, jaką jest przeprowadzka do nowego miejsca, ale jest to najlepsze rozwiązanie w wielu przypadkach.

Listy polecające domy opieki "Arkadia"

"Dziękuję całej załodze Domu "Arkadia" w Opolicy za bardzo dobrą opiekę nad naszą Mamą Reginą Rapp. Wszystkie Panie opiekujące się Mamą były bardzo zaangażowane, miały dobre podejście do osoby starszej ..."

"Wszystkim pracownikom Domu Opieki Społecznej na czele z Panią Prezes za cierpliwość, wyrozumiałość i słowa pocieszenia. Dziękujemy za każdą pomoc ze strony sióstr, nigdy nasze prośby nie zostały zlekceważone, pomagały nam w każdej potrzebie, służyły pomocą i radami ..."