Przewlekła choroba, a dom spokojnej starości – co warto wiedzieć

Osoby w wieku podeszłym znacznie częściej niż inne grupy wiekowe borykają się z chorobami przewlekłymi. Jest to efekt przede wszystkim starzejącego się organizmu, który z biegiem lat coraz gorzej radzi sobie z różnego rodzaju obciążeniami.

przewlekla choroba

Osoby w podeszłym wieku wymagają wsparcia i pomocy osób z najbliższego otoczenia. Czasami najlepszym sposobem na zapewnienie godnej starości jest dom starców . Jest to decyzja trudna, ale w wielu przypadkach najkorzystniejsza z możliwych.

 

Choroby postępujące

Wiele chorób wieku starczego ma charakter postępowy. Wynika to z połączenia choroby z postępującym starzeniem się organizmu. Do chorób postępujących zaliczyć można chorobę Alzheimera, Parkinsona czy choroby układu sercowo-naczyniowego. W tego rodzaju schorzeniach bardzo ważne jest stałe monitorowanie stanu zdrowia i trzymanie się opracowanego planu leczenie. W warunkach domowych, zwłaszcza, jeśli senior mieszka sam jest to bardzo trudne, a często wręcz niemożliwe. Dom emeryta jest miejscem, w którym fachowa kadra zadba o to, by senior był pod stałą opieką medyczną, przyjmował odpowiednie dawki leków i dbał o swój stan zdrowia w każdy możliwy sposób, np. poprzez dietę, aktywność fizyczną czy rehabilitację.

 

Choroby przewlekłe o stałym nasileniu

Szereg chorób przewlekłych nie ma postępującego charakteru, a ich nasilenie ma stały poziom. Jest to jednak możliwe tylko przy zachowaniu odpowiednich zasad życia. Prywatne domy opieki społecznej dbają o to, by ich pensjonariusze przechodzili okresowe badania kontrolne, byli pod stałą opieką specjalistycznych poradni, a także przyjmowali zapisane leki. Opiekunki i pielęgniarki posiadają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie, która pomaga w szybkim zauważeniu niepokojących sygnałów. Dzięki temu osoba starsza przebywająca w ośrodku czuje się otoczona opieką i może skupić się na innych aspektach życia na emeryturze. Natomiast dla rodzin pensjonariuszy jest to gwarancja spokoju ducha, gdyż mają świadomość, że bliska im osoba ma zapewnioną opiekę na najwyższym poziomie. Opiekę, której często z różnych przyczyn nie byliby w stanie jej zapewnić. 

Listy polecające domy opieki "Arkadia"

"Dziękuję całej załodze Domu "Arkadia" w Opolicy za bardzo dobrą opiekę nad naszą Mamą Reginą Rapp. Wszystkie Panie opiekujące się Mamą były bardzo zaangażowane, miały dobre podejście do osoby starszej ..."

"Wszystkim pracownikom Domu Opieki Społecznej na czele z Panią Prezes za cierpliwość, wyrozumiałość i słowa pocieszenia. Dziękujemy za każdą pomoc ze strony sióstr, nigdy nasze prośby nie zostały zlekceważone, pomagały nam w każdej potrzebie, służyły pomocą i radami ..."