Finansowanie opieki nad seniorami – czekają nas zmiany

Zmianie mają ulec zasady finansowania opieki nad seniorami przebywającymi w domach pomocy społecznej. Wraz z nowymi przepisami, emeryt będzie zobowiązany pokrywać większą część kosztów związanych z jego pobytem w danej placówce.

finansowanie_dom_opieki

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce wprowadzi nowe regulacje, które będą odciążały gminy od finansowania pobytu osób starszych w domach pomocy społecznej. Gminy będą zobowiązane dopłacać mniej do pobytu takich osób. Koszt pobytu w domu opieki społecznej pokrywałby emeryt z własnego majątku lub oszczędności. Resort chce również wprowadzić ułatwienia, dzięki którym gminy miałyby łatwiejsze zadanie w egzekwowaniu płatności od osób starszych. Obowiązek regulowania płatności za pobyt seniora w domu opieki spoczywa oczywiście na małżonkach, dzieciach i wnukach, jeżeli sam senior nie jest w stanie wszystkiego opłacić. W przypadku uchylania się od dokonywania opłat, gmina będzie mogła żądać zwrotu poniesionych przez nią kosztów w postępowaniu egzekucyjnym.

Wszystkie pomysły mają na celu zmniejszyć wkład gminy w pobyt starszej osoby w domu opieki. Nie przewidują jednak tego, że opieka dla seniora kłodzko jest bardzo kosztowna i wymaga dużego nakładu pracy. Ponadto, emerytury w Polsce są bardzo niskie. W związku z tym, nie wszystkich będzie stać na to, aby zapewnić sobie godne miejsce w wybranej placówce.

Niestety, po raz kolejny okazuje się, że instytucje są ważniejsze od zwykłego człowieka. Trzeba będzie przyzwyczaić się do tego, że nie tylko prywatne domy opieki wrocław pobierają wysokie opłaty za pobyt starszej osoby w swojej placówce, ale również i publiczne domy opieki społecznej. Wszędzie liczą się pieniądze – jeżeli ich nie ma, sytuacja może być bardzo kiepska.

Jest jednak jedna dobra wiadomość. Nowe przepisy będą miały zastosowanie tylko dla osób, które zostaną skierowane do domu pomocy społecznej już po jego wejściu w życie. Na razie projekt ustawy został skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. Być może nie uzyska akceptacji i seniorzy nadal będą mogli korzystać ze wsparcia gminy w znacznie większym zakresie.

Listy polecające domy opieki "Arkadia"

"Dziękuję całej załodze Domu "Arkadia" w Opolicy za bardzo dobrą opiekę nad naszą Mamą Reginą Rapp. Wszystkie Panie opiekujące się Mamą były bardzo zaangażowane, miały dobre podejście do osoby starszej ..."

"Wszystkim pracownikom Domu Opieki Społecznej na czele z Panią Prezes za cierpliwość, wyrozumiałość i słowa pocieszenia. Dziękujemy za każdą pomoc ze strony sióstr, nigdy nasze prośby nie zostały zlekceważone, pomagały nam w każdej potrzebie, służyły pomocą i radami ..."