Jakie dokumenty są wymagane podczas przyjęcia do domu opieki?

Decyzja o umieszczeniu bliskiej osoby w domu pomocy społecznej nie jest łatwa. Niestety bliscy często zmuszeni są do tego przez sytuację finansową lub zawodową. Zdarza się również, że mimo szczerych chęci, nie są w stanie zająć się należycie krewnym, który wymaga specjalistycznej pomocy.

Wymagane dokumenty

Decyzja o umieszczeniu bliskiej osoby w domu pomocy społecznej nie jest łatwa. Niestety bliscy często zmuszeni są do tego przez sytuację finansową lub zawodową. Zdarza się również, że mimo szczerych chęci, nie są w stanie zająć się należycie krewnym, który wymaga specjalistycznej pomocy.

 

Najlepszym wyjściem z tej trudnej i stresującej sytuacji są specjalistyczne domy opieki, które zapewnią naszym bliskim profesjonalną opiekę medyczną, rehabilitacyjną i bytową przez całą dobę. Tylko jak się do tego zabrać i jakie dokumenty przygotować?

 

Podstawowymi dokumentami, które należy skompletować po złożeniu wniosku o skierowanie osoby potrzebującej do ośrodka opieki, jest zaświadczenie lekarskie. Wydawane zwykle przez lekarza rodzinnego, ma za zadanie potwierdzić, że osoba ubiegająca się o pobyt w całodobowym ośrodku pomocy, faktycznie nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym. W przypadku, gdy osoba, której dotyczy wniosek, cierpi na zaburzenia psychiczne, należy udać się po opinię o stanie zdrowia do psychologa, który zajmuje się jej leczeniem. Jeśli osoba wnosząca o umieszczenie w ośrodku jest niepełnosprawna, konieczne będzie również zaświadczenie o niepełnosprawności.

 

Kolejnym wymaganym dokumentem jest zaświadczenie o dochodach osoby ubiegającej się o pobyt w placówce opiekuńczej. Wystarczy decyzja z zakładu ubezpieczeń społecznych o przyznaniu emerytury bądź renty, jeśli takową posiada. Zaświadczenie o dochodach będzie wymagane również od członków najbliższej rodziny kandydata jak współmałżonka lub współmałżonek, a także rodziców, dzieci lub wnuków.

 

Może się zdarzyć, że prywatne domy opieki będą wymagały przedstawienia innych dokumentów niż domy opieki prowadzone przez samorząd lub instytucję pozarządową. Warto skontaktować się z biurem wybranego ośrodka świadczącego usługi opiekuńcze i zapytać o potrzebne dokumenty. W wielu placówkach możemy liczyć na pomoc pracowników zajmujących się rekrutacją pensjonariuszy.

Listy polecające domy opieki "Arkadia"

"Dziękuję całej załodze Domu "Arkadia" w Opolicy za bardzo dobrą opiekę nad naszą Mamą Reginą Rapp. Wszystkie Panie opiekujące się Mamą były bardzo zaangażowane, miały dobre podejście do osoby starszej ..."

"Wszystkim pracownikom Domu Opieki Społecznej na czele z Panią Prezes za cierpliwość, wyrozumiałość i słowa pocieszenia. Dziękujemy za każdą pomoc ze strony sióstr, nigdy nasze prośby nie zostały zlekceważone, pomagały nam w każdej potrzebie, służyły pomocą i radami ..."