Komu należy się pobyt w domu pomocy społecznej?

Wbrew obiegowej opinii, dom pomocy społecznej, w skrócie DPS, to nie dom starców. Mogą w nim przebywać zarówno osoby młodsze, jak i dzieci. Jakie więc wymagania musi spełniać osoba, która chcę zamieszkać w takiej placówce?

Komu należy się pobyt w domu opieki.

Wbrew obiegowej opinii, dom pomocy społecznej, w skrócie DPS, to nie dom starców. Mogą w nim przebywać zarówno osoby młodsze, jak i dzieci. Jakie więc wymagania musi spełniać osoba, która chcę zamieszkać w takiej placówce?

 

Domy opieki mają za zadanie zapewnić odpowiednią opiekę osobom potrzebującym, bez różnicy na wiek. O miejsce w tego typu placówce może się starać każda osoba, która w uwagi na chorobę nie jest w stanie sama funkcjonować w życiu codziennym i wymaga całodobowej troski. Nie ma też nikogo bliskiego lub krewni nie są w stanie zapewnić należytej opieki. Może to być zarówno osoba w zaawansowanym wieku, jak i młoda, która jest przewlekle chora lub niepełnosprawna intelektualnie czy fizycznie.

 

Domy opieki prowadzone są zazwyczaj przez samorządy lub organizacje pozarządowe. Koszty pobytu w ośrodku ponosi kandydat na mieszkańca DPS-u, nie mogą być one jednak wyższe niż siedemdziesiąt procent wysokości jego dochodów. Jeśli dochody ubiegającego się o zamieszkanie w instytucji nie starczają na pokrycie kosztów pobytu, brakującą kwotę pokrywa małżonek, rodzice, dzieci lub wnuki. Jeśli żadna z tych bliskich osób nie jest w stanie łożyć na utrzymanie członka rodziny, brakującą kwotę dołoży samorząd.

 

Pierwszym krokiem, jaki należy poczynić, jest złożenie wniosku o skierowanie do placówki w ośrodku pomocy społecznej. Pismo może być złożone przez osobę ubiegającą się o pobyt w DPS-ie, jej przedstawiciela ustawowego lub powiatowe centrum pomocy rodzinie. Po otrzymaniu wniosku pracownik pomocy społecznej zwykle pomaga w skompletowaniu potrzebnych dokumentów jak na przykład wymagana dokumentacja medyczna czy zaświadczenie o dochodach. Następnie przeprowadza wywiad środowiskowy, który ma na celu określenie sytuacji życiowej, dochodowej i rodzinnej osoby, która chcę zamieszkać w domu opieki społecznej. Po zebraniu wszystkich potrzebnych informacji zostaje wydana decyzja.

 

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji osoba zostaje skierowana do najbliższego domu pomocy społecznej.

Listy polecające domy opieki "Arkadia"

"Dziękuję całej załodze Domu "Arkadia" w Opolicy za bardzo dobrą opiekę nad naszą Mamą Reginą Rapp. Wszystkie Panie opiekujące się Mamą były bardzo zaangażowane, miały dobre podejście do osoby starszej ..."

"Wszystkim pracownikom Domu Opieki Społecznej na czele z Panią Prezes za cierpliwość, wyrozumiałość i słowa pocieszenia. Dziękujemy za każdą pomoc ze strony sióstr, nigdy nasze prośby nie zostały zlekceważone, pomagały nam w każdej potrzebie, służyły pomocą i radami ..."