Potrzeby emocjonalne osób starszych

Potrzeby emocjonalne osób starszych są znacznie większe niż u innych osób. Dlaczego tak jest, że seniorzy bardziej odczuwają? Co zrobić, aby zaspokoić ich potrzeby?

Istnieje pięć podstawowych potrzeb, tworzących układ hierarchiczny: od potrzeb fizjologicznych, przez potrzeby bezpieczeństwa, przynależności i miłości, po potrzeby szacunku oraz samourzeczywistnienia. Trzeba jednak pamiętać, że najpierw konieczne jest zaspokojenie potrzeb niższego rzędu, aby mogły pojawić się potrzeby wyższego rzędu.

Naukowcy twierdzą, że potrzeby starszych osób w większości przypadków nie różnią się od tych, które mają osoby młodsze. Jednak zmienia się ich wrażliwość i intensywność odczuwania uczuć. Potrzeby psychospołeczne starszego człowieka są specyficzne. Ich natężenie zmienia się wskutek zmniejszenia możliwości ich zaspokojenia.

Osoby starsze szczególnie mocno odczuwają potrzebę poczucie bezpieczeństwa. Dlatego też, jeżeli rodzina szykuje dla nich dom starców śląskie, musi pamiętać, aby wybrać placówkę, w której ta potrzeba zostanie spełniona. Jest to jeden z najważniejszych czynników. Jeżeli senior będzie się czuł bezpieczny, będzie spokojny, a jego zdrowie będzie znajdowało się na właściwym poziomie. Seniorzy silnie czują także potrzebę przynależności do grupy, niezależności oraz uzależnienia. Tak naprawdę domy seniora duszniki zdrój będą im to w stanie zapewnić. Senior będzie miał kontakt z osobami w podobnym wieku. Będzie mógł uczestniczyć w licznych warsztatach i zajęciach aktywizujących. Będzie mógł porozmawiać z rówieśnikami. Jego czas będzie wypełniony różnymi atrakcjami, a rodzina może go odwiedzać w każdym momencie.

Senior, w dobrze dopasowanej do swoich potrzeb placówce będzie czuł się spełniony i wartościowy. Nie będzie miał poczucia, że jest starszym meblem, którego nikt już nie potrzebuje. Dzięki właściwej opiece, jaka zostanie mu zapewniona, będzie czuł się ważny i wartościowy. Takie poczucie jest niezwykle ważne, ponieważ daje efekt przynależności do grupy i pozwala czuć się bezpiecznie.

 

Listy polecające domy opieki "Arkadia"

"Dziękuję całej załodze Domu "Arkadia" w Opolicy za bardzo dobrą opiekę nad naszą Mamą Reginą Rapp. Wszystkie Panie opiekujące się Mamą były bardzo zaangażowane, miały dobre podejście do osoby starszej ..."

"Wszystkim pracownikom Domu Opieki Społecznej na czele z Panią Prezes za cierpliwość, wyrozumiałość i słowa pocieszenia. Dziękujemy za każdą pomoc ze strony sióstr, nigdy nasze prośby nie zostały zlekceważone, pomagały nam w każdej potrzebie, służyły pomocą i radami ..."